Tuesday, April 21, 2009

Biodata Guru GPM

Puan Hasnizah Bt Abu Karim

Latarbelakang

ndmdjfhf

Pengenalan

mdjdhfk

Visi

yndjdkd

Misi

Objektif

OBJEKTIF
Membolehkan Pengawas PSS mempelajari cara-cara dan kaedah pengurusan yang mudah dan bersistematik.

Matlamat PSS

MATLAMAT
Memupuk rasa tanggungjawab dalam apa jua bidang dalam perjawatan yang diamanahkan